لوح سپاس ماراتون تفریح، ایده پردازی و طراحی کسب و کار